Mjesto koje ujedinjuje sve ljubitelje sporta

Sustavi treninga s utezima

Svaka osoba koja trenira u fitness centru koristi različite metode i načine treninga s ciljem da postigne zacrtane ciljeve. Postoje neke osnovne metode (tj. sustavi treninga) i neke naprednije koje se koriste tek nakon što vježbač posjeduje određeno iskustvo i ima određeni staž u fitnessu, tj. u vježbanju s utezima.

Moramo također znati da se tijelo nakon nekog vremena adaptira na određeni način treninga pa nema daljnjeg napretka. Zbog toga treba nakon određenog vremena promijeniti metodu treninga.

Sustavi treninga

Postoje osnovni i najčešće korišteni sustavi treninga poput normalnih serija u kojima izvedemo određeni broj ponavljanja u nekoj vježbi te nakon toga slijedi pauza. Nakon pauze opet izvodimo određeni broj ponavljanja.

Do otkaza

Popularan je način vježbanja “DO OTKAZA” u kojima se izvode ponavljanja sve dok ne dođemo do toga da ne možemo izvesti nijedno ponavljanje. Broj ponavljanja ovisi o opterećenju, tj. kilaži koju smo odabrali.

Varanje

Trenirati možemo i sa sustavom “VARANJA (CHEATING)” u kojem ćemo povećati intenzitet vježbanja na način da u tehniku izvođenja određene vježbe ubacimo dodatni pokret kojim ćemo moći podići težinu npr. kod biceps pregiba pokret kukovima. Ne smijemo zaboraviti da prije nego što ubacimo ponavljanja, moramo vježbu izvesti pravilnom tehnikom do otkaza. Sustav varanja se ubacuje tek nakon što vježbu izvedemo regularnom tehnikom, a ne prije.

Forsirana ponavljanja

FORSIRANA PONAVLJANJA se provode na način da nakon što dođemo do točke otkaza uključimo suvježbača koji nam pomogne izvesti još dodatna 2–3 ponavljanja. Važno je sam doći do otkaza pa tek onda uključiti asistenciju jer samo tako dobivamo na intenzitetu.

Asistent ne smije previše pomagati vježbaču. U prvom forsiranom ponavljanju pomaže manje nego u sljedećim ponavljanjima.

Negativna i forsirana negativna ponavljanja

NEGATIVNA PONAVLJANJA podrazumijevaju korištenje većeg tereta no što vježbač može dignuti pa mu uteg dižu pomagači, a on ga samo kontrolirano spušta. Odnosno u ekscentričnom dijelu pokreta vježbač spušta uteg, dok mu u koncentričnom pomažu asistenti. Obično se provodi kod vježbi poput bench pressa i drugih potisaka poput vojničkog, dok prilikom čučnja moramo dodatno paziti kako ne bi došlo do ozljede.

Negativna ponavljanja imaju par modifikacija poput FORSIRANIH NEGATIVNIH. Oni se rade tako da se nakon normalne serije do otkaza dodaje nešto tereta i vježbač samo pokušava kontrolirano spuštati uteg, dok ga pomagači dižu.

Parcijalna i forsirana parcijalna ponavljanja

Ponavljanja se mogu izvoditi na način da su nepotpuna. Tada se to naziva PARCIJALNA PONAVLJANJA i u njima se teret diže gornjim ili donjim parcijalnim dijelom amplitude. Na taj način mogu se dizati tereti veći od 100% od 1 RM. Također postoje različite modifikacije poput FORSIRANIH PARCIJALNIH u kojima se, nakon što ne možemo više raditi ponavljanja s punom amplitudom, koristimo parcijalnima uz asistenciju. Mogu biti forsirana u gornjem ili donjem djelu amplitude.

Sistem 21

Prvo ćemo objasniti sustav poznat pod imenom 21 (TWENTY ONE SYSTEM). U njemu se odabere težina koju je moguće podići deset puta (10 RM). Napravi se sedam ponavljanja donjih parcijalnih, sedam gornjih parcijalnih i na kraju sedam punom amplitudom. Može se izvoditi s većinom vježbi, ali je posebno dobro prilikom biceps pregiba s dvoručnim utegom i potiska s ravne klupe. Taj sustav se također može izvoditi s drugim brojem ponavljanja npr. 8, 9 ili 10. Bitno je da je broj ponavljanja veći od 5 ili 6 tako da se bolje pogodi mišić i postigne osjećaj “sagorijevanja mišića”.

Superserije

Najčešće proveden sustav među rekreativcima i sportašima su SUPERSERIJE (SUPER SETS). Podrazumijevaju izvođenje dvije serije dvije različite vježbe, najčešće dvije antagonističke mišićne grupe, jednu za drugom bez pauze. Nakon jednog super seta dolazi pauza, pa nakon pauze ponovo super set. Kao primjer možemo navesti kombinaciju potisak s ravne klupe (prsa) + zgibovi (leđa) ili kombinaciju koja se često izvodi biceps pregib s bučicama (biceps) + triceps potisak na sajli (triceps). Mogu se također izvoditi i vježbe za istu mišićnu grupu, npr. stražnji čučanj + nožna ekstenzija na trenažeru.

Cik-Cak serija

U sustavu CIK-CAK SERIJA trening se izvodi tako da se između vježbi za velike mišićne grupe ubacuju vježbe za manje mišićne grupe koje se sporije razvijaju ili ih želimo dodatno razviti poput mišića trbuha, podlaktica, trapeziusa, listova i sl.

Prioritetni sustav treninga

PRIORITETNI SUSTAV TRENINGA, TJ. PRIORITETNIH MIŠIĆA izvodi se na način da se na početku treninga dok smo još uvijek svježi i odmorni rade one vježbe koje želimo poboljšati. To mogu biti manje ili veće mišićne skupine. Npr. planiramo na treningu raditi vježbe za prsa i biceps, međutim biceps želimo više opteretiti pa tada umjesto prsa koje radimo na početku radit ćemo prvo vježbe za biceps.

Predumaranje ili prethodno iscrpljenje

Zanimljiv sustav je PREDUMARANJE (PRE- EXHAUSTION SETS) ILI PRETHODNO ISCRPLJENJE. To je oblik super seta u kojem se radi izolirajuća vježba prije osnovne. Npr. lateralno dizanje bučica pa sjedeći potisak iza vrata. Obje serije se rade do otkaza. Mogu se izvoditi ako je jedna mišićna grupa koja sudjeluje u pokretu slabija pa zbog toga ranije dolazi do otkaza. Npr. kod potiska za prsa dolazi do otkaza zbog slabijih mišića ramena u odnosu na prsne mišiće. Tada se može izvesti prije potiska za prsa razvlačenje bučicama u kojem će se umoriti prsni mišići što će ih u neku ruku izjednačiti pa će doći istovremeno do otkaza. U tom slučaju se može, ali i ne mora prva vježba izvoditi do otkaza.

Naknadno iscrpljenje

NAKNADNO ISCRPLJENJE (POST-EXHAUST SETS) su super serije slične predumaranju, ali se izvodi prvo osnovna vježba do otkaza pa onda izolirajuća. Npr. potisak s ravne klupe pa zatim razvlačenje bučicama.

Tri serije

TRI SERIJE (TRI SETS) se izvode isto kao i super serije, jedino se kombiniraju tri vježbe u seriji. Vježbe mogu biti za jednu mišićnu grupu, npr. potisak za prsa na ravnoj klupi + razvlačenje bučicama + sklekovi na razboju ili za različite grupe, npr. vojnički potisak (ramena) + stražnji čučanj (noge) + dvoručni pregib (biceps).

Velike serije

VELIKE SERIJE (GIGA SERIJE) se izvode isto kao i super serije jedino se sastoje od četiri ili pet vježbi. Izvode se za različite mišićne grupe npr. potisak za prsa s ravne klupe + povlačenje na trenažeru ispred glave (leđa) + potisak bučicama iznad glave (ramena) + pregib bučicama (biceps) + potisak na sajli (triceps) + stražnji čučanj (noge).

Bombardiranje

Kada se velike serije (giga serije) izvode za istu mišićnu grupu, tada se to naziva BOMBARDIRANJE (BOMBING).

Mali i veliki krug

Ako izvodimo 8-12 vježbi bez pauze tada to možemo nazvati MALI KRUG (SMALL CIRCUIT), a kada se izvodi 12-20 vježbi, tada to nazivamo VELIKI KRUG (BIG CIRCUIT).

Superpump

Provođenje kruga možemo modificirati na način da izvodimo 5-6 ponavljanja sa 15 sekundi pauze između serija i tada se to naziva SUPERPUMP. Možemo ga nazvati i SUPERKRUG. Ovisno o veličini mišićne grupe treba uzeti 1-3 vježbe s izrazito velikim ukupnim brojem serija; 15-18 po mišićnoj grupi.

PHA

PHA – PERIPHERAL HEART ACTION je manji krug 4-6 vježbi, ali pri izboru vježbi vodimo računa da ne dolazi do aktiviranja nekoliko velikih mišićnih grupa zaredom tako da nema značajnijeg aerobnog opterećenja. Vježbe su npr. bench press, dizanje na prste, lat povlačenje i sl.

Spora ponavljanja

Ponavljanja prilikom dizanja utega se mogu izvoditi u sporijem ili bržem tempu. Kada se želi produžiti vrijeme u kojem je mišić pod opterećenjem (TIME UNDER TENSION) tada se mogu izvoditi SPORA PONAVLJANJA (SUPER SLOW REPS). To su serije u kojima jedno ponavljanje traje 20-60 sekundi. Izvode se 1-2 serije, 1-5 ponavljanja.

Supermaksimalno opterećenje/Superpreopterećenje

Prilikom dizanja utega također možemo savladavati opterećenja koja su veća od 1RM, tj. od težine koju možemo dići samo jedanput. To se naziva SUPRAMAKSIMALNO OPTEREĆENJE tj. SUPERPREOPTEREĆENJE ili SUPEROVERLOAD. U tom sustavu treninga diže se teret 125% od 1RM, ali se izvodi samo gornji parcijalni dio amplitude pokreta. Nakon 7-10 ponavljanja rade se negativna ponavljanja s punom amplitudom.

Kumulativna ponavljanja

KUMULATIVNA PONAVLJANJA (KUMULATIVE REPS) su sustav u kojem postoje kratke pauze tijekom same serije. Npr. ako se rade zgibovi, napravi se jedan, pa slijedi pauza od 2-5 sekundi nakon koje se rade dva ponavljanja, nakon pauze tri ponavljanja, pa četiri, pa pet i tako do otkaza. Sve je jedna serija, a konačni broj ponavljanja je puno veći nego kada bismo išli do otkaza bez odmora. Pauza je fiksna.

Retrokumulativna ponavljanja

RETROKUMULATIVNA PONAVLJANJA (RETRO KUMULATIVE REPS) su sličan oblik produžene serije, ali s obrnutim smjerom. Ide se od većeg broja ponavljanja pa postepeno na manji s pauzama. Pauze su u ovom slučaju  obično nešto duže: 8-10 sekundi.

Isto kao što se može kombinirati različit broj ponavljanja tako se može kombinirati različito trajanje pauze. Tu postoje sustavi s kumulativnom i retrokumulativnom pauzom.

Kumulativna pauza

KUMULATIVNA PAUZA je sistem kada dižemo teret 1RM u prvoj seriji, 10 puta. Nakon pauza od 15 sekundi ponovo ga dižemo 10 puta. Sljedeća pauza je 30 sekundi, ponovo uteg dižemo 10 puta. Pauza se povećava za 15 sekundi na 45, 60, 75 i 90 sekundi, a broj ponavljanja ostaje konstantan.

Retrokumulativna pauza

RETROKUMULATIVNA PAUZA je sistem kada koristimo teret 12-15 RM, a dignemo ga u prvoj seriji 10 puta, odmorimo se 1 minutu pa ga ponovo dignemo 10 puta, nakon čega slijedi pauza od 55 sekundi, pa 10 ponavljanja, pa smanjujemo pauzu za po 5 sekundi i pokušavamo ostati na 10 ponavljanja. Zadnja pauza prije desete serije je 15-20 sekundi. Sustavi sa kumulativnom i retrokumulativnom pauzom se također mogu modificirati. Kod ova dva sustava izvodi se veći broj ponavljanja s manjom težinom, a slično se može napraviti s većim opterećenjem i manjim brojem ponavljanja.

Rest-pause sistem

Možemo uzeti teret vrlo blizak 1RM pa se s tim teretom napravi jedno ponavljanje nakon čega se teret vraća na stalke i slijedi pauza 10-15 sekundi. Nakon pauze ponovo se uteg digne jednom. Cijela procedura se ponavlja koliko je moguće, obično 4-5 puta. To se naziva REST-PAUSE SISTEM.

Negative rest-pause sistem

Postoji i drugačiji sustav NEGATIVE REST-PAUSE u kojem se nakon 4-5 puta može dodati još tereta na uteg pa nastaviti sa negativnim ponavljanjima. Mogu se izvoditi i DESENDING REST-PAUSE u kojima se umjesto negativnih, nakon otkaza koriste opadajuće serije.

Iz ruke u ruku

Posebno zanimljiv sustav u kojem dolazi do emotivnog uzbuđenja i pomoću kojeg se podiže motivacija kod vježbača je sustav IZ RUKE U RUKU (HAND TO HAND).To je sustav treninga kada vježbač, nakon što je seriju napravio do otkaza, uteg iz ruke u ruku daje suvježbaču koji počinje sa radom. Kada napravi seriju do otkaza vraća uteg pa sa radom nastavlja prvi. Uteg na ovaj način ide iz ruke u ruku sve dok nekoliko puta i jedan i drugi mogu napraviti samo jedno ponavljanje. Mogu se izvoditi različite vježbe poput potiska s ravne klupe, veslanja u pretklonu i drugih vježbi, ali je u pravom smislu riječi iz ruke u ruku kada se izvodi biceps pregib dvoručnim utegom. Prilikom izvođenja takvog sustava bilo bi dobro da vježbači podižu slične težine, tj. da su sličnih sposobnosti što se tiče snage te se treba odrediti optimalna težina s kojom se, po mišljenju autora, može u prvoj seriji napraviti 8-10 ponavljanja.

Holističke serije

Postoji sustav u kojem se postiže visok intenzitet i koji zahtijeva jak voljni moment kod vježbača. To su HOLISTIC SETS (HOLISTIČKE SERIJE), a mogu se definirati kao vrlo intenzivne serije kada tri vježbe izvodimo bez prestanka 10-12 serija i to na način da jednu osnovnu npr. potisak s ravne klupe izvodimo sa velikim teretom u 5 ponavljanja veoma eksplozivno. Drugu, npr. kosi potisak s bućicama, izvodimo ritmično u 10-12 pon.,a treću, npr. razvlačenje sa sajlama na kros trenažeru jako sporo u 40 pon.. Često se u cijelom setu izvede i 200 pon. različitom brzinom sa različitim teretima u različitim vježbama.

Također moramo navesti jednostavnije sustave treninga s utezima koji većina vježbača koristi i koji su svima razumljivi, a neki od njih se manje koriste ili su se prije koristili.

Single set sustav

Tu spada SINGLE SET SUSTAV u kojem se izvodi po jedna serija svake predviđene vježbe na treningu. Pauza između serija je 5 minuta. Ovaj sistem je bio popularan 70-ih godina. Kasnije je dokazano da je multiple set sustav bolji. MULTIPLE SET SUSTAV je sustav u kojem se izvodi više serija svake vježbe.

Heavy duty sustav

HEAVY DUTY SUSTAV je hibrid single set sustava u kojem se izvodi samo jedna glavna serija za svaku vježbu, ali toj glavnoj seriji prethode jedna ili dvije serije zagrijavanja.

Normalne ili standardne serije

NORMALNE ILI STANDARDNE SERIJE su obične serije u kojima izvedemo određeni broj ponavljanja i nakon toga počinjemo sa pauzom. Nakon duže ili kraće pauze ponovo krećemo na sljedeću seriju nakon koje ponovo ide pauza i tako sve dok ne izvedemo planirani broj serija.

Piramidalni sustav

Vježbati s utezima možemo i na način da postupno iz serije u seriju povećavamo opterećenje, tj. težinu, a smanjujemo broj ponavljanja. To se naziva PIRAMIDALNI SUSTAV. Npr. počnemo izvoditi vježbu potisak s ravne klupe (prsa) sa 60 kg i napravimo 12 ponavljanja pa onda sa 70 kg 10 ponavljanja, pa 75 kg 8 ponavljanja i sve dok ne dođemo do npr. 5 ponavljanja. Takav način možemo napraviti nakon toga i drugom smjeru.

Princip sagorijevanja

Ako se želimo dodatno opteretiti možemo izvoditi brze pokrete na kraju serije u rasponu od 5-10 centimetara. To se naziva PRINCIP SAGORIJEVANJA (BURNING).

Princip maksimalne kontrakcije

Ili možemo zadržati uteg na nekoliko sekundi na kraju pokreta kada je mišić napet. To se naziva PRINCIP MAKSIMALNE KONTRAKCIJE.

Princip superbrzine

Ako naknadno ubrzavamo pokret kako bi radila bijela mišićna vlakna, tada se to naziva PRINCIP SUPERBRZINE.

Izometrička napetost

Možemo također zadržavati uteg u određenom položaju, tj. dijelu pokreta i na taj način raditi izometričku kontrakciju. To se može provoditi u zadnjoj seriji neke vježbe, a također će se pojaviti osjećaj sagorijevanja mišića. Cilj je dodatno opterećenje mišića. To je princip IZOMETRIČKE NAPETOSTI, a može se provoditi i na način da se stežu pojedini mišići zauzimajući neku od poza i zadržavajući je određeno vrijeme (5-20 sekundi) i ponavljajući određen broj puta (10-30).

Zaključak

U ovoj analizi vidjeli smo da postoji velik broj sustava treninga s utezima koji se mogu koristiti. Odabir ostaje na treneru i vježbačima ovisno o ciljevima i zadaćama koje se žele postići u određenom treningu ili određenom vremenskom periodu. Vrlo je bitno da se uzme u obzir trenutno stanje vježbača (je li početnik ili napredni vježbač, želi li povećati mišićnu masu ili postići mišićnu definiciju i dr.). Bitno je da prvo dobije dobre efekte i postigne dobar napredak od osnovnih sustava treninga pa tek onda kada one više ne daju napredak, krene na naprednije i zahtjevnije sustave. Naprednije sustave treninga treba “ljubomorno” čuvati i ubacivati kada se žele probiti neke granice, tj. kada dođe do stagnacije, a želi se još napredovati.

 

POLLEO SPORT

Vidi sve
Elasti Joint, 384 g - Orange
Elasti Joint, 384 g - Orange
49.99
Read more
Polleo Sport vreća za boks, 175 cm
Polleo Sport vreća za boks, 175 cm
169.99
Read more
Melatonin 1mg, 180 tableta
Melatonin 1mg, 180 tableta
19.99
Read more
CLA 1000mg, 60 kapsula
CLA 1000mg, 60 kapsula
16.99
Read more
Protein Cookie, 75 g - Double Chocolate
Protein Cookie, 75 g - Double Chocolate
2.99
Read more
BCAA, 250 g
BCAA, 250 g
19.99
Read more
Magnezij 375 mg, 100 kapsula
Magnezij 375 mg, 100 kapsula
19.99
Read more
100% Whey Gold Standard, 900 g - White Chocolate Raspberry
100% Whey Gold Standard, 900 g - White Chocolate Raspberry
44.99
Read more
BCAA 1000, 200 kapsula
BCAA 1000, 200 kapsula
29.99
Read more
BCAA 1000, 400 kapsula
BCAA 1000, 400 kapsula
49.99
Read more
Creatine 2500, 200 kapsula
Creatine 2500, 200 kapsula
41.99
Read more
Cink, 15 mg, 100 kapsula
Cink, 15 mg, 100 kapsula
14.99
Read more
Zeleni čaj, rinfuza, 500 g
Zeleni čaj, rinfuza, 500 g
9.99
Read more
L-Carnitine Liquid, 25 ml, 20 ampula - Peach
L-Carnitine Liquid, 25 ml, 20 ampula - Peach
39.99
Read more
FlavDrops, 50 ml - Vanilija
FlavDrops, 50 ml - Vanilija
6.99
Read more
Formula 80 Protein Complex, 510 g - Vanilla cream
Formula 80 Protein Complex, 510 g - Vanilla cream
29.99
Read more
Creatine, 500 g
Creatine, 500 g
44.99
Read more
L-Glutamine, 600 g
L-Glutamine, 600 g
34.99
Read more
Bučica gumirana 4 kg Atleticore
Bučica gumirana 4 kg Atleticore
13.59
-15%
Read more
Vitargo +Electrolyte, vrećica, 70 g
Vitargo +Electrolyte, vrećica, 70 g
2.99
Read more

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Building Body premium

Pridruži se BB obitelji potpuno besplatno i ostvari razne pogodnosti:

 

pristup premium sadržaju

najnovije vijesti iz svijeta fitnessa

prijava na naš newsletter

ekskluzivni popusti u Polleo Sportu

Registriraj se